-->

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Εκοιμήθη σήμερα ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου

Ο Ιεράρχης εξελέγη στη θέση του τον Νοέμβριο του 1970, ενώ πλούσιο ήταν το συγγραφικό του έργο.

Το βιογραφικό του

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης, υπέρτιμος και έξαρχος Παμφυλίας, κ. Ευάγγελος (Γαλάνης) κατάγεται από τα Θεραπεία του Βοσπόρου. Τα
εγκύκλια γράμματα διήκουσεν εις τας Κοινοτικάς Σχολάς Μεγάλου Ρεύματος και Βλάγκας. Απεφοίτησεν από το Ζωγράφειον γυμνάσιον το 1949 και από την Ι. Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης το 1953. Το αυτό έτος εχειροτονήθη Διάκονος και προσελήφθη εις το Πατριαρχείον ως Διάκονος της Σειράς, Γραμματεύς της Πνευματικής Διακονίας και Εισηγητής. Το 1957 προήχθη εις Κωδικογράφον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και το 1958 εις Δευτερεύοντα των Π. Διακόνων.

Το 1965 ωνομάσθη Μέγας Αρχιδιάκονος. Υπό την ιδιότητά του αυτήν συνέγραψε και εξέδωκε τα έργα: «Εκ Φαναρίου…» (Χρονογραφήματα, 1968) και «Αφιέρωμα στην Πόλη» (Ποιητική Συλλογή, 1970).

Συνώδευσε τον αοίδιμον Πατριάρχην Αθηναγόραν και μετά τον αοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον εις τας περισσοτέρας ιεράς αποδημίας των, συνειργάσθη συγγραφικώς εις τα Πατριαρχικά Περιοδικά «Ορθοδοξία» και «Απόστολος Ανδρέας», διετέλεσε Γραμματεύς, Συντονιστής και μέλος των Συνοδικών Επιτροπών επί των Διαχριστιανικών και Διορθοδόξων Ζητημάτων και μετέσχεν εις διαφόρους επισήμους αποστολάς. Τιτουλάριος Μητροπολίτης Πέργης εξελέγη την 26ην Νοεμβρίου 1970. 

Το 1976 ωνομάσθη «εν ενεργεία» και εν συνεχεία εκλήθη Συνοδικός. Συνέγραψε και εξέδωκε τα έργα του «Λαός Χάριτος» (Χρονογραφήματα, 1973) και «Η Πέργη της Παμφυλίας (ιστορική μελέτη, 1983), «’Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης» (ανάλυση των επιστολών του, 1993), «Εκ Φαναρίου Β΄, Αειδίνητον Όφλημα» (Χρονογραφήματα, 1997) και «Εκ Φαναρίου Γ΄», τα Ποιητικά 2004.

Επίσης, εμελοποίησε το «Σύμβολον της πίστεως» (1600η επέτειος της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου, 1981) και εστιχούργησε Δωδεκάστροφον «Άκουσμα Εγκωμιαστικόν» (550η επέτειος της Μεγάλης του Γένους Σχολής, 2004) όπερ και εμελοποίησε, αποδοθέν μουσικώς. 

Το έτος 1983 ανηγορεύθη υπό της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διδάκτωρ της Ορθοδόξου Θεολογίας. Είναι εκ των ιδρυτικών Μελών και σήμερον Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου των Μουσικοφίλων της Πόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας