-->

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Υπεγράφη σήμερα από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρίας DASTERI SYSTEMS A.E. : Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό

Υπεγράφη σήμερα από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρίας DASTERI SYSTEMS A.E., κ. Γιάννη Δαστερίδη η σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»,
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.


Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων, από πόρους της οποίας το έργο χρηματοδοτείται κατά 75%.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Αντιδημαρχία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων συμμετείχε ενεργά από την πρώτη μέρα στις διαδικασίες έναρξης του νέου προγράμματος χρηματοδότησης στη χώρα μας από το ΥΠΕΝ. Η συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ΚΑΠΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απέδειξε ότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές, μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι δυνατόν να γίνονται έργα αντικατάστασης φωτισμού για καλύτερη ποιότητα ζωής δίχως να πληρώνουν οι Δημότες, καθώς επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και της αντίστοιχης δαπάνης κατά 70% περίπου.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης μίλησε για απόλυτη δικαίωση του Δήμου καθώς με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο διαγωνισμός κρίθηκε καθόλα νόμιμος και δήλωσε ότι από όλους αυτούς που στο πρότερο διάστημα δε δίστασαν να ρίξουν λάσπη απέναντι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον πρόσωπό του θα ζητήσει, όπως πρέπει εκ του νόμου και εκ της ηθικής, την ηθική του αποκατάσταση.

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας DASTERI SYSTEMS AE, κ. Γιάννης Δαστερίδης δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος καθώς με την υπογραφή της σύμβασης μια αμιγώς ελληνική εταιρία με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, η οποία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης προτίμησε να επενδύσει στον τόπο της, θα αναλάβει την υλοποίηση της προμήθειας δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση ότι η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα συντομότερο από το προβλεπόμενο της σύμβασης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης επεσήμανε ότι το όφελος που προκύπτει από την επένδυση για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι τέτοιο που θα καλύπτει το κόστος του δανείου ενώ το επιπλέον ετήσιο όφελος για τον Δήμο και τους δημότες του υπολογίζεται στις 250.000 ευρώ. 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ. Βασίλειος Τσολακίδης τόνισε ότι η υπογραφή της σύμβασης αυτής εγκαινιάζει την έναρξη ενός φιλόδοξου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης να πρωτοπορεί καθώς είναι το πρώτο έργο που εντάσσεται στο ειδικό αυτό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας