-->

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Παρέμβαση της ΠΕΙΡΑΣ για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Με επιστολή της η ΠΕΙΡΑΣ προς την αρμόδια Υπουργό επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία που χρήζουν επανεξέτασης στο κατατεθέν σ/ν «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Πρόβλεψη είσπραξης από έναν φορέα (ενδεχομένως κρατικό) στον οποίον οι υπόχρεοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα καταβάλουν τα ποσά που τους αναλογούν για τη χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ΟΣΔ για την ίδια κατηγορία δικαιώματος. 

Tο οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να εξαρτάται από τη χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου, να υπολογίζεται από σαφώς καθορισμένο και αμοιβαία αποδεκτό μέγιστο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του ρ/σ, χωρίς ελάχιστο καταβαλλόμενο (minimum guarantee) και να διανέμεται σε όλους τους δικαιούχους ΟΣΔ μέσω δικών τους συμφωνιών, ανάλογα με τον όγκο του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί έκαστος.

Κατάργηση του άρθρου 15 παρ. 2 που κρίνεται ως καταχρηστική αφού μεταφέρει δαπάνες των ΟΣΔ στους Ρ/Σ. Συγκεκριμένα, ενώ υπάρχουν ήδη εταιρίες που καταγράφουν το πρόγραμμα μας και ενημερώνουν τους ΟΣΔ, νομοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση του χρήστη και μάλιστα ΜΟΝΟΝ των ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ εξαιρουμένης κάθε άλλης κατηγορίας χρηστών, να καταγράφουν σε 24ωρη βάση και να αποστέλλουν στους ΟΣΔ το ρεπερτόριο που εκπέμπουν. Προβλέπεται δε και ποινή επιβάρυνσης έως και 15% σε περίπτωση μη αποστολής στοιχείων με συγκεκριμένο μορφοτυπο. 

Η ΠΕΙΡΑΣ συμμετείχε στην Εθνική Επιτροπή Διαλόγου που επεξεργάστηκε την Ευρωπαϊκή Οδηγία που ενσωματώνεται με το παρόν σ/ν, στην οποία δεν υπήρχε τέτοια προσέγγιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας