-->

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Σε 12 θα ανέλθουν, τελικά, οι μηνιαίες δόσεις με βάση τις οποίες θα επιστρέψουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι το ΕΚΑΣ που έλαβαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. www.dikaiologitika.gr

Το υπουργείο Εργασίας, προσανατολίζεται στην έκδοση εγκυκλίου, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, στην οποία θα αποσαφηνίζεται το καθεστώς της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για τους περίπου 70.000 χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι λόγω εφαρμογής των νέων, χαμηλών ορίων, χάνουν στο εξής το ΕΚΑΣ ή πέφτουν σε χαμηλότερη
κατηγορία, γεγονός που σημαίνει μικρότερο αντίστοιχα επίδομα.

Του Βασίλη Αγγελόπουλου  www.dikaiologitika.gr
Η έναρξη της σχετικής διαδικασίας συμψηφισμού, δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από την καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου, που είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 29 Ιουνίου. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους συνταξιούχους, θα διατηρηθεί και για ένα μεγάλο μέρος του 2017. 

Στόχος είναι η δεδομένη επιβάρυνση προς τους χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, να είναι όσο γίνεται μικρότερη κατά το χρονικό διάστημα που θα επιστραφούν τα ποσά ΕΚΑΣ που χορηγήθηκαν κατά το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους. 

Σημειώνεται ότι, με βάση το νέο Ασφαλιστικό νόμο (ν. 4387/2016), το ΕΚΑΣ θα χορηγείται στο εξής σε όσους χαμηλοσυνταξιούχους έχουν ετήσιο εισόδημα από συντάξεις που δεν θα υπερβαίνει τα 7.972 ευρώ. 

Έως τώρα το συγκεκριμένο όριο ήταν στα 8.472 ευρώ. Επίσης το ατομικό φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται στα 8.884 ευρώ, από 9.884 ευρώ που ήταν μέχρι την περασμένη Παρασκευή, όταν και τυπικά, τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος. 

Αντίστοιχα, το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα υποχώρησε από τα 15.380 ευρώ, στα 11.000 ευρώ. Ανάλογες τροποποιήσεις προκύπτουν και στα εσωτερικά όρια καταβολής του επιδόματος, με βάση το οποίο οι δικαιούχοι λαμβάνουν ποσά από 54,7 έως 230 ευρώ το μήνα. 

Καταργείται η κατώτατη κλίμακα του ΕΚΑΣ (30 ευρώ) για εισόδημα από συντάξεις από 8.472,1 ευρώ έως 9.200 ευρώ. Πάντως, το συγκεκριμένο επίδομα πρόκειται να απολέσουν, σε πρώτη φάση, όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, άνω των 664 ευρώ. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση συνταξιούχου με σύνταξη 670 ευρώ το μήνα, το ΕΚΑΣ που ελάμβανε έως τώρα είναι 172,5 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που έχει λάβει το εν λόγω επίδομα για ένα εξάμηνο, τότε έχει λάβει ποσό που ανέρχεται σε 1.035 ευρώ. 


Αν το υπουργείο Εργασίας αποφασίσει την επιστροφή αυτού του ποσού σε εννέα μηνιαίες δόσεις, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει από τον Ιούλιο και μέχρι τον Μάρτιο του 2017, να στερείται κάθε μήνα το ποσό των 115 ευρώ. 

Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνει για ένα εννεάμηνο, 555 ευρώ το μήνα, ως σύνταξη. Στην περίπτωση που η επιστροφή του ΕΚΑΣ πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, τότε ο δικαιούχος, από τον Ιούλιο 2016 έως και τον Ιούνιο 2017, θα λαμβάνει μειωμένη σύνταξη κατά 86,25 ευρώ. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι απολαβές του από συντάξεις θα ανέλθουν για την ίδια περίοδο, στα 583,75 ευρώ το μήνα. Διευκρινίσεις από το υπουργείο 

Το πρωί της Τετάρτης το υπουργείο Εργασίας σε διευκρινιστική του ανκοίνωση σημειώνει ότι ο επανακαθορισμός του ΕΚΑΣ  γίνεται κάθε Ιούνιο, κατόπιν επεξεργασίας των φορολογικών δηλώσεων. 

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί επιδόματα σε πρώην δικαιούχους που έχουν υπερβεί τα εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με το υπουργείο, αυτά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. «Η ίδια πάγια διαδικασία θα εφαρμοστεί και εφέτος» σημειώνει το υπουργείο Εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με ισόποσο συμψηφιστικό υπολογισμό της σύνταξης.

www.dikaiologitika.gr

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας