-->

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Στην επικαιρότητα και πάλι η Λιμενική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης

Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι η Λιμενική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης, μετά από επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με αρ. πρωτ. 749/5-4-16, σχετικά με την ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος με την οποία ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός αν θα συσταθεί τελικά η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος, προκειμένου και να αντιμετωπιστεί το θέμα της στελέχωσης του Λ.Σ., αλλά και να παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση
ανάλογη με τον αυξημένο ρόλο του.

Η ερώτηση συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 22 Απριλίου 2016 και ο Υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας είπε:

«Το θέμα αυτό απασχολεί το Υπουργείο επισήμως από το 2003 και έχουν εξεταστεί κατά καιρούς διάφορες προτάσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί στο παρελθόν άλλες κυβερνήσεις δεν το προχώρησαν αλλά εν πάση περιπτώσει από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προγραμματική δέσμευση η ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού και η εισαγωγή στις σχολές του Λ.Σ. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. 

Είναι δέσμευση και των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή και δεν το ξεχάσαμε, το προχωρήσαμε από την πρώτη στιγμή και είμαστε σε διαδικασία.

Η διαδικασία για την ίδρυση Ακαδημίας είναι εργασία που την έχουμε ξεκινήσει και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι και διαδικασία σοβαρή υπάρχει για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου κατ' αρχήν. 

Την ίδια στιγμή σε Σχέδιο Νόμου που το Υπουργείο έχει έτοιμο και που κυρίως είναι ένα Σχέδιο Νόμου για να ρυθμιστεί η εξέλιξη σε σχέση με την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και μετατροπή της σε ανεξάρτητη αρχή όπως προβλέπεται, αλλά και την ίδρυση και λειτουργία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων που είναι απολύτως απαραίτητο νέο θεσμικό όργανο και που είμαστε στην τελική φάση της διαδικασίας. 

Στο σχέδιο Νόμου αυτό έχουμε και μια σειρά από άλλες διατάξεις για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων και του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος και της Ναυτιλίας γενικότερα. Εκεί προβλέπουμε μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ακριβώς προβλέπουμε από τώρα την θεσμοθέτηση της εισαγωγής των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις σχολές μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτά είναι υλοποίηση δεσμεύσεων [...] 

Θέλω να πιστεύω πως αυτό που ως ιδέα ή σχέδιο ξεκίνησε το 2003 μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, μέσα στο 2016, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα είναι πραγματικότητα γιατί για πρώτη φορά έχει γίνει τόσο σοβαρή δουλειά και στο θέμα της Ακαδημίας και στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και στο θέμα του επιπέδου και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης». 

Βέβαια ο κ. Υπουργός δεν μας είπε που θα εγκατασταθεί η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος και η «εξεύρεση κατάλληλου χώρου κατ' αρχήν» δείχνει πως η αρχική επιλογή, από το 2002, για εγκατάσταση της Ακαδημίας Λ.Σ. στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης ναυάγησε οριστικά...

Οι Τοπικοί μας Άρχοντες, αιρετοί και μη, έχουν το λόγο και πρέπει να διεκδικήσουν την εγκατάσταση της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη.

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας