-->

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Αγωγός ΤΑΡ: Καθορίστηκε ο οδηγός αποζημίωσης ιδιοκτητών γης και καλλιεργητών.

Από 1.000 έως 40.000 ευρώ το στρέμμα διαμορφώνονται οι τιμές της γης με βάση τις οποίες θα αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες στη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ ενώ για την απώλεια αγροτικού εισοδήματος από καλλιέργειες η Κοινοπραξία θα καταβάλει στους καλλιεργητές αποζημιώσεις ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας (μονοετής, πολυετής, τιμές παραγωγού), τη φάση ανάπτυξης στην οποία
βρίσκεται, τη στρεμματική απόδοση, τις επιδοτήσεις αλλά και το είδος του περιορισμού που επιβάλλεται λόγω της διέλευσης του αγωγού.

Η Κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού έχει διαμορφώσει αναλυτική μέθοδο υπολογισμού των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους ιδιοκτήτες ή χρήστες 16.000 περίπου ιδιοκτησιών στη διαδρομή του αγωγού από τα ελληνοτουρκικά μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Καστοριάς. 

Οι εργασίες κατασκευής προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2016 και θα διαρκέσουν 3,5 χρόνια. Κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, η γη θα υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: -Στη Ζώνη A (Διάδρομος πλάτους 8 μέτρων, 4 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού) θα απαγορεύεται η δόμηση, η άροση σε βάθος και τα δέντρα με βαθιές ρίζες. -Στη ζώνη Β (Διάδρομος πλάτους 40 μέτρων) θα απαγορεύονται τα κτίρια. -Στη Ζώνη Γ (Διάδρομος πλάτους 400 μέτρων) υπάρχει πιθανότητα περιορισμού του επιτρεπόμενου αριθμού κτηρίων. Η αποζημίωση για τη γη θα υπολογίζεται με σειρά παραμέτρων (π.χ. αν είναι αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη αγροτική γη, αν έχει πρόσβαση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, αν έχει πρόσωπο σε εθνικές ή επαρχιακές οδούς, σε ποια απόσταση βρίσκεται από οικισμούς κλπ.). 

Οι εκτάσεις που απαιτούνται για τις μόνιμες υπέργειες εγκαταστάσεις (σταθμοί συμπίεσης στους Κήπους και τις Σέρρες, και περίπου 23 βαλβιδοστάσια) θα αγοραστούν από τους ιδιοκτήτες ενώ για τις προσωρινές εγκαταστάσεις η γη θα μισθωθεί και θα επιστραφεί στους ιδιοκτήτες της μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Προβλέπονται επίσης αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες γης που θα τεθεί σε περιορισμούς χρήσης και/ή θα συσταθεί δουλεία διόδου, για τα πιθανά κόστη μετεγκατάστασης καθώς και για τη λεγόμενη ορφανή γη, δηλαδή εκείνη που δεν επηρεάζεται άμεσα από το έργο αλλά αποτελεί το τμήμα γεωτεμαχίου που εναπομένει μετά από διχοτόμησή του το οποίο καθίσταται μόνιμα ή προσωρινά αντιοικονομικό, μη βιώσιμο ή μη προσβάσιμο. 

Σημειώνεται στα σχετικά έγγραφα ότι ο TAP θα επιδιώξει να έρθει σε συμφωνία με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης αλλά στις περιπτώσεις που δεν υπάρξει συμφωνία, ο TAP μπορεί να καταφύγει στη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή δουλείας. Με βάση όλες αυτές τις παραμέτρους έχουν καθοριστεί αξίες γης ανά περιφερειακή ενότητα (Δράμα, Έβρος, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά, Κιλκίς, Κοζάνη, Ξάνθη, Πέλλα, Ροδόπη, Σέρρες και Φλώρινα) καθώς και το εκτιμώμενο ετήσιο εισόδημα για πολυετείς ανά είδος καλλιέργειας και ανά περιοχή. Για παράδειγμα για τη διέλευση από αγρό οικοδομήσιμο με καλλιέργειες μήλων, που «χάνει» 480 τ.μ. λόγω του αγωγού η προτεινόμενη αποζημίωση για την καλλιέργεια είναι περίπου 10.400 ευρώ.
Πηγή: Εφημερίδα 'Χρόνος'

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας